Kalosze i rękawice

Charakterystyka
 • W pełni zautomatyzowane stanowisko do badania rękawic, butów i kaloszy elektroizolacyjnych
 • Zależnie od wykonania możliwe jest badanie 2, 4 lub 6 sztuk sprzętu ochronnego
 • Stanowisko składa się z szafy wyposażonej w wannę pomiarową oraz szafy sterowniczej wyposażonej w transformatory WN, autotransformator regulacyjnyi układy sterowania i zabezpieczeń
 • Każdy tor zasilany jest z oddzielnego transformatora probierczego 40 kV/25 mA
 • Próba odbywa się jednocześnie na wszystkich torach
 • Automatyczne napełnianie wodą i zanurzanie obiektów
 • Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający wygodne sterowanie próbą oraz również zewnętrznym transformatorem WN zasilającym inne stanowiska
Zalety
 • Ergonomiczna budowa i przejrzyste sterowanie ułatwia poprawne przeprowadzanie prób i bezpieczną obsługę stanowiska
 • W pełni zautomatyzowane układy hydrauliczne i elektryczne
 • Pełna zgodność z normami PN-EN 60903 oraz PN-EN 50321
 • Możliwość komunikacji z komputerem i generowania raportów z prób
 • Gotowe, zgodne z normami programy pomiarowe dla różnych klas sprzętu
 • Możliwość zaprogramowania własnego programu pomiarowego
 • Innowacyjne rozwiązanie zasilania torów probierczych zapewnia eliminację wahań napięcia po wystąpieniu przebicia na jednym z torów
 • Możliwość sterowania zewnętrznym transformatorem probierczym
 • Parametry procesu produkcji zgodne z Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.