Sprzęt do prac pod napięciem

Układy do badania sprzętu do prac pod napięciem składają się ze stanowiska SH-1, transformatora probierczegooraz walizki sterowniczej.

Stanowisko typu SH-1 pozwala na badanie odporności na wyładowania iskrowe i zabezpieczenie przed mostkowaniem sprzętu do prac pod napięciem do 36 kV. Układy do badania sprzętu do prac pod napięciem firmy Zwarpol są niezastąpionym narzędziem do diagnostyki takich urządzeń wplacówkach je produkujących i eksploatujących oraz jednostkach badawczych.

Charakterystyka
 • Badanie sprzętu do prac pod napięciem do 36 kV
 • Konstrukcja w formie ramy wyposażonej w dwa zespoły wsporników szyn probierczych. Szyna uziemiona umieszczona jest na wspornikach metalowych, natomiast szyna WN na izolatorach
 • Mocowanie pozwalające na zmianę geometrii układu i dostosowanie jej do różnych długości urządzeń badanych
 • Pomiar wysokiego napięcia realizowany jest od strony niskiego napięcia lub za pomocą dzielnika napięcia (opcjonalnie)
 • Zasilanie układu przy pomocy transformatora probierczego o napięciu 40 kV i mocy minimalnej 2 kVA,np. TPS110, TP2-40, TP6J-40
 • Sterowanie układem przy pomocy walizki sterowniczej lub pulpitu sterowniczego,
  PS2-250, PS6-250.

Dane techniczne stanowiska do badania chodników:

Typ SC40
Napięcie robocze badanych narzędzi kV 36
Napięcie próby kV 43.2
Napięcie probiercze układu kV 52
Masa kg 90
Środowiskowe warunki pracy    
Temperatura °C 5 ÷ 30
Względna wilgotność powietrza % < 80
Ciśnienie atmosferyczne kPa 80 ÷ 106
Stopień ochrony IP 40
Zalety
 • Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu załączeniu napięcia
 • Zgodność przebiegu badania z aktualnymi normami PN-EN
 • Możliwość pomiaru napięcia przy pomocy dzielnika
 • Komplet przewodów łączeniowych o długości 5 m
 • Przewód zasilający o długości 3 m
 • Opcjonalnie przewód łączeniowy WN
 • Ergonomiczna budowa ułatwiająca poprawne przeprowadzenie prób
 • Możliwość dopasowania geometrii układu do wymagań przeprowadzanej próby
 • Parametry procesu produkcji zgodne z Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001