Układy probiercze AC do 10 kVA

Układy probiercze UP6AC zbudowane są na bazie transformatorów serii TP6J oraz Transformator TP6Jpulpitu sterującego w formie walizki typu PS3-250 (o mocy do 3kVA) lub stacjonarnego pulpitu typu PS6-250 ( o mocy 6 kVA ).Pulpit PS3-250 wyposażony jest w autotransformator regulacyjny z ręcznym napędem, układy pomiaru napięcia oraz prądu z miernikami analogowymi oraz układy sterowania i zabezpieczeń, natomiast pulpit PS6-250 wyposażony jest w autotransformator regulacyjny z napędem silnikowym pracującym pod kontrolą sterownika mikroprocesorowego spełniającego jednocześnie funkcje pomiarowe ( z cyfrowym odczytem parametrów i mierzonych wielkości ), sterownicze i zabezpieczające. Sterownik umożliwia programowanie wartości napięcia, prędkości podnoszenia napięcia oraz czasu trwania próby. Pomiar wysokiego napięcia może być zrealizowany poprzez dzielnik napięcia, odczep pomiarowy o przekładni 1:1000 wyprowadzony z obwodu WN lub pomiar napięcia strony pierwotnej.

Zastosowanie

Układy te są przeznaczone do badań wytrzymałości dielektryków napięciem przemiennym. Wykorzystywane są głównie w laboratoriach wysokiego napięcia jednostek naukowo-badawczych lub komórek kontroli jakości.

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:PS3-250

Układy wyposażone są w komplet przewodów łączeniowych i zasilających o długości odpowiednio 5 m oraz 1,5 m (układ o mocy 3kVA) lub 10m oraz 10 m (układ o mocy 6kVA) (inna długość przewodów po uzgodnieniu).

Wyposażenie opcjonalne (należy uwzględnić w zamówieniu):

-drążek uziemiający

-automatyczny uziemnik zwierający do ziemi zacisk WN kiedy zasilanie transformatora jest wyłączone.

Dane techniczne:

Typ UP6J-40AC UP6J-60AC UP6J-75AC UP6J-100AC UP6J-120AC UP6J-150AC
Napięcie zasilania 50 Hz\1 V 230 230 230 230 230 230
Napięcie wtórne\2 kV 20-40 30-60 37,5-75 50-100 60-120 75-150
Prąd maksymalny ciągłyz pulpitem PS250-3z pulpitem PS250-6 mAmA 75150 50100 4080 3060 2550 2040
Prąd maksymalny 15-minz pulpitem PS250-3z pulpitem PS250-6 mAmA 90180 60120 4896 3672 3060 2448
Napięcie probiercze 50 Hz kV 48 72 90 120 144 180
Masa pulpitu kg 25 (PS3-250) / 100  (PS6-250) 25 (PS3-250) / 100  (PS6-250) 25 (PS3-250) / 100  (PS6-250) 25 (PS3-250) / 100  (PS6-250) 25 (PS3-250) / 100  (PS6-250) 25 (PS3-250) / 100  (PS6-250)
Masa  transformatora kg 180 180 180 220 250 250

1 dostępne są układy probiercze zasilane z napięcia 400 V ( inne na specjalne zamówienie)

2 przełączanie zakresów – opcja (jak w karcie katalogowej TP6J) – należy podać w zamówieniu