Przekładniki

Fabryka Aparatów Elektrycznych jest producentem przekładników:

  • wzorcowych napięciowych
  • wzorcowych prądowych
  • specjalistycznych przekładników generatorowych stosowanych w energetyce
  • przekładników napowietrznych zakładanych na przepusty transformatorów służące do rozliczeń energii elektrycznej
  • innych przekładników prądowych i napięciowych o nietypowych parametrach w izolacji żywicznej, silikonowej lub papierowo-olejowej