W lipcu 2018 FAE ZWARpol Sp. z o.o. dostarczyła unikalny układ do grzania kabli WN dla wiodącej fabryki kabli w Polsce. W transformatorach  zastosowano  siłowniki  elektryczne.  Służą one  do otwierania i zamykania zwory w rdzeniach w transformatorach, co pozwala na szybkie i wygodne instalowanie kabli do badań. Układ pozwala grzać kable WN prądem do 3 000 A, zasilanym z sieci 400 V 50 Hz