Zaznacz stronę

Przekładniki i sensory

Fabryka Aparatów Elektrycznych jest producentem:

  przekładników:

  • wzorcowych napięciowych
  • wzorcowych prądowych
  • specjalistycznych przekładników generatorowych stosowanych w energetyce
  • przekładników napowietrznych zakładanych na przepusty transformatorów służące do rozliczeń energii elektrycznej
  • innych przekładników prądowych i napięciowych o nietypowych parametrach w izolacji żywicznej, silikonowej lub papierowo-olejowej

  sensorów:

  • kątowych Sn do głowic Cellpack, Nexans, Raychem
  • wsporczych wnętrzowych Sn
  • prądowych wnętrzowych Sn
  • napięciowych zewnętrznych
  • prądowych zewnętrznych
  • kombinowanych Sn zewnętrznych