certyfikat

Dane kontaktowe:

Fabryka Aparatów Elektrycznych
Zwarpol Sp. z o. o.

ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

tel.  +48 22 615 76 65
fax. +48 22 615 53 19

zwarpol@zwarpol.com

Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol Sp. z o.o.

F.A.E. Zwarpol Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oraz serwisem aparatury probierczej średniego i wysokiego napięcia, aparatury laboratoryjnej wysokiego napięcia, a także produkcją kompletnych stanowisk probierczych sprzętu ochrony osobistej, sprzętu elektroizolacyjnego oraz specjalnych przekładników prądowych i napięciowych.

Jesteśmy na Google+
Google+