• Możliwość zautomatyzowania próby dzięki mikroprocesorowemu sterownikowi umożliwiającemu programowanie żądanych parametrów;
  • Aparat jest źródłem napięcia przemiennego oraz napięcia stałego;
  • Dwa zakresy napięciowe urządzenia pozwalają na zwiększenie dokładności nastaw i pomiarów przy próbach niższym napięciem;
  • Dokładniejszy pomiar dzięki zastosowaniu dzielnika pojemnościowego;
  • Wybór trybu pracy – automatyczny lub manualny;
  • Prosta obsługa i przejrzysty układ sygnalizacyjny;
  • Bezpieczne użytkowanie dzięki możliwości zakończenia wyprowadzeń wygodnymi elektrodami
    pistoletowymi;
  • Wszechstronność zastosowania;
  • Parametry procesu produkcji zgodne z Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.