Zaznacz stronę

VLF – Układ do diagnozowania kabli napięciem wolnozmiennym

VLF

We współpracy z firmą Hauzheng Electic oferujemy układ do diagnozowania kabli typu HZDP -, 40, 50, 60, 80, 90. 

Produkt łączy w sobie nowoczesną zaawansowaną technologię cyfrową zmiennej częstotliwości i sterowanie mikrokomputerem, dzięki czemu może realizować w pełni automatycznie zwiększanie napięcia, zmniejszanie, pomiar i ochronę obiektu badań a także możliwość ręcznego sterowania w procesie automatycznego sterowania poziomem napięcia. Zastosowanie układów elektronicznych pozwolił na zmniejszenie rozmiarów układu oraz zmniejszenie wagi. Ekran LCD zapewnia możliwość podglądu etapów prób oraz wizualizację wyjściowego kształtu fali. Zamontowana drukarka umożliwia wydrukowanie raportów z testów.

PARAMETRY TECHNICZNE:
1/ Poziom napięcie wyjściowego: szczegóły w tabeli 1
2/ Częstotliwość wyjściowa: 0,1HZ;  0,05Hz; 0,02Hz
3/ Dokładność pomiaru: 3%
4/ Błąd napięcia w „peak” dodatniego i ujemnego: ≤3%
5/ Zniekształcenie fali napięciowej: ≤5%
6/ Warunki użytkowania: wnętrzowe i napowietrzne, zakres temperatury -10°C
do +40°C Wilgotność ≤80%
7/ Zasilanie 230V +-5%, 50Hz AC
8/ Sygnalizacja zasilania: patrz szczegóły w tabeli w karcie katalogowej.