Zaznacz stronę

Iskiernik modelujący DIS-A

Opis
 • Iskiernik DIS-A składa się z zespołu elektrod osadzonych na izolacyjnych kolumnach przymocowanych do stalowej ramy wyposażonej w koła.
 • Iskiernik ma elektrody usytuowane poziomo, jedna z elektrod jest stała, druga napędzana. Iskiernik może pracować w układzie symetrycznym lub niesymetrycznym (jedna elektroda uziemiona), przy pracy niesymetrycznej zaleca się uziemienie elektrody napędzanej.
 • Iskiernik posiada blok sterowania zawierający układ zasilania napędu elektrody oraz układ pomiaru odstępu elektrod z wyświetlaczem LED.
 • Wyposażeniem iskiernika są elektrody ostrzowe, oraz elektrody kuliste o średnicach 20mm, 50mm i 62,5mm (zgodnie z PN-EN 600520).
Zastosowanie 

Iskiernik przeznaczony jest do celów dydaktycznych w laboratoriach wysokiego napięcia. Może być wykorzystany do badania zjawisk zachodzących przy wyładowaniach WN w powietrzu lub do pomiaru wysokiego napięcia zgodnie z PN-EN 60052.

 • napięcie znamionowe: 100kV
 • napięcie probiercze izolacji obwodów wysokiego napięcia:  120kV
 • układ elektrod: poziomy (symetryczny)
 • nastawianie odstępu elektrod: silnikiem
 • pomiar odstępu elektrod:: enkoder z wyświetlaczem LED
 • napięcie zasilania układu napędu i pomiaru: 230V 50Hz
 • maksymalny odstęp elektrod : 200mm