Zaznacz stronę

Aparat probierczy AP1 6/12

Urządzenie wyposażone jest w transformator wysokiego napięcia, sterownik mikroprocesorowy umożliwiający zaprogramowanie wartości napięcia, prędkości podnoszenia napięcia oraz czasu trwania próby; autotransformator regulacyjny z napędem silnikowym, elektroniczny wyzwalacz przeciążeniowo-zwarciowy, cyfrowy miernik napięcia, cyfrowy miernik prądu, przyciski sterownicze oraz lampki sygnalizacyjne.
Uzwojenie zasilające transformatora jest wykonane jako dwusekcyjne z możliwością połączenia szeregowego lub równoległego, co umożliwia zmianę przekładni transformatora. Dzięki temu urządzenie ma dwa zakresy napięciowe: do 6 kV i do 12 kV. Pomiar wysokiego napięcia może być zrealizowany poprzez pomiar napięcia strony pierwotnej lub ze specjalnego odczepu wyprowadzonego z uzwojenia WN. Aparat może pracować w automatycznym trybie podnoszenia napięcia lub w trybie ręcznym. Dolny biegun transformatora WN jest uziemiony. Aparat wyposażony jest w przewód WN o długości 5 mb.

Zastosowanie

Aparat AP1 6/12 jest regulowanym źródłem wysokiego napięcia przemiennego przeznaczonym do przeprowadzania wysokonapięciowych badań izolacji, do wartości maksymalnego napięcia 12 kV np. badanie koszy podnośników przeznaczonych do prac pod napięciem.

 

Dane techniczne:  
Napięcie zasilania

230V
Napięcie wtórne regulowane 0-6kV lub 0-12kV
Prąd maksymalny strony WN 0,1A
Pomiar wysokiego napięcia

Pomiar napięcia po stronie niskiego
napięcia – miernik wyskalowany w kV
dokładność pomiaru ±3%
Napięcie probiercze obwodów WN 14kV
Napięcie probiercze obwodów niskiego napięcia 2kV
Wymiary [mm] 360x490x880(h)
Masa 60kg