• Wysoka jakość wykonania i niezawodność
  • Parametry znamionowe z odpowiednimi zapasami
  • Przyjazny interfejs PLC
  • Próby według własnego programu użytkowania 
  • Programy próby zgodne z normami krajowymi i zagranicznymi;
  • Możliwość uaktualniania software 
  • Ergonomiczna budowa ułatwiająca poprawne przeprowadzanie prób;
  • Szybko reagujący serwis
  • Parametry procesu produkcji zgodne z Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.