Zaznacz stronę

Stanowisko do badania wskaźników napięcia typu SW1 i SW2

Stanowisko do badania wskaźników napięcia typu SW1 i SW2

Charakterystyka

Stanowisko składa się z konstrukcji wykonanej z rur  PVC, na której na stałe zamocowany jest pierścień oraz elektroda z kulą. Położenie kuli może być zmieniane w stosunku do pierścienia. Do stanowiska należy doprowadzić napięcie przemienne o wartości zależnej od  typu badanego wskaźnika. Badania wykonać zgodnie z normą
PN-IEC 61243-1:2007 oraz wytycznymi producenta wskaźnika.

Wymiary stanowiska:
  • SW1 wysokość 2040 mm, pierścień f550 mm, kula f60
  • SW2 wysokość 3230 mm, pierścień f1050 mm, kula f100
Zastosowanie

Stanowisko SW1 przeznaczone jest do sprawdzania poprawności działania wskaźników napięcia typu pojemnościowego wykonanych zgodnie z normą  PN-IEC 61243-1:2007 dla napięć do 52 kV, zaś stanowisko SW2  dla wskaźników na napięcia powyżej 52 kV

Zalety
  • Wyjątkowo lekka i stabilna konstrukcja
  • Łatwość przemieszczania
  • Wysoka trwałość i stabilność wymiarów w funkcji czasu
  • Łatwe podłączenie do układów UP2 firmy Zwarpol
  • Możliwość badania wskaźników z przedłużaczem lub bez