Zaznacz stronę

Historia firmy ZWARPOL

Tradycja firmy Zwarpol sięga listopada 1918 roku, kiedy Kazimierz Szpotański, jak się później okazało wybitny inżynier elektryk, lider i organizator, założył warsztat produkujący wyłączniki światła w niewielkim lokalu przy ulicy Mirowskiej w Warszawie. Przedsiębiorstwo to, zatrudniające początkowo dwie osoby, zaczęło bardzo prężnie się rozwijać, a w latach 1928-1936 wzniesione zostały nowe hale produkcyjne na warszawskiej Pradze. Wówczas w ofercie produkcyjnej zakładu znajdowały się już urządzenia wysokiego napięcia takie jak przekładniki czy izolatory, a Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka stała się największym zakładem produkcji aparatury elektrycznej w Polsce.W roku 1938, w związku z dużymi zamówieniami realizowanymi na zlecenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, część oddziałów Fabryki przeniesiono do Międzylesia. Zakłady Kazimierza Szpotańskiego przed II Wojną Światową zatrudniały około 1200 osób, w tym 100 inżynierów. Po II wojnie światowej, 20 października 1944 roku Fabryka została przymusowo przejęta przez Zarząd Tymczasowy i upaństwowiona, a w roku 1945 przemianowana na Pierwszą Państwową Fabrykę Aparatów Elektrycznych. Kazimierz Szpotański zaś, ze względu na silne naciski władzy komunistycznej, musiał opuścić swój zakład. Następnie nazwę Fabryki zmieniono na Zakłady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej ZWAR, a później Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia. W skład ZWARu wchodziło kilka fabryk: w Międzylesiu, w Warszawie przy ulicy Gocławskiej, w Lęborku oraz w Przasnyszu.

W roku 1989 Kazimierz Szpotański został upamiętniony przez nadanie jego imienia ulicy przebiegającej przy zakładzie w Międzylesiu. Jako że inżynier Szpotański był również współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, organizacja ta przyznaje medal jego imienia osobom szczególnie zasłużonym w zakresie aparatury elektrycznej.W 1998 roku Fabryka ZWAR została kupiona przez międzynarodową korporację ABB, w wyniku czego powstała spółka ABB ZWAR. Następnie zlikwidowano fabrykę przy ul. Gocławskiej, pozostałą część produkcji przenosząc do Międzylesia.

W 2002 roku, cztery lata po wykupieniu ZWAR-u, jego dawni pracownicy zakładają firmę Zwarpol, kontynuując tradycję polskiej myśli elektrotechnicznej, zapoczątkowanej przez Kazimierza Szpotańskiego.