Zaznacz stronę

Sensory SN

Sensor napięciowy SNC-1 został zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru napięcia w rozdzielnicach pierścieniowych w izolacji gazowej SF6 na potrzeby pomiarów i zabezpieczeń. Sensor napięciowy SNC-1 montuje się w miejscu podłączenia kolejnego kabla głowicy
konektorowej typu T produkcji Cellpack poprzez zastąpienie oryginalnej zaślepki producenta głowicy sensorem. Sensor SNC-1 wykonany jest w postaci wysoko stabilnego dzielnika rezystancyjnego o liniowej charakterystyce, zgodnie z normą PN-EN IEC 61869-11:2018
Sensor napięciowy wsporczy SNW został zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru napięcia w rozdzielnicach wnętrzowych w izolacji powietrznej na potrzeby pomiarów i zabezpieczeń. Montuje się go zamiast klasycznego izolatora wsporczego lub izolatora wsporczego
pojemnościowego pełniącego funkcję wskaźnika napięcia. Sensor SNW wykonany jest w postaci wysoko stabilnego dzielnika rezystancyjnego o liniowej charakterystyce, zgodnie z normą PN-EN IEC 61869-11:2018.
Sensor prądowy niedzielony typu SPn oraz dzielony typu SPd został zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru prądu w rozdzielnicach wnętrzowych w izolacji SF6 typu Smartgrid lub w izolacji powietrznej na potrzeby pomiarów i zabezpieczeń. Sensor SPn przeznaczony jest do instalacji w czasie montażu elementów składowych rozdzielnicy. Sensor SPd przeznaczony jest do instalacji w rozdzielnicy już istniejącej
dzięki dzielonej konstrukcji sensora. Sensor SPn i SPd wykonany jest na bazie przekładnika prądowego rdzeniowego małej mocy, w którym sygnał wyjściowy stanowi spadek napięcia na boczniku rezystancyjnym szeregowo podłączonym na stałe z uzwojeniem wtórnym sensora, zgodnie z zaleceniem normy PN-EN IEC 61869-10:2018.