Zaznacz stronę

Aparat probierczy AP5/2

Aparat wyposażony jest w suchy transformator wysokiego napięcia, autotransformator regulacyjny z ręcznym napędem, elektroniczny wyzwalacz przeciążeniowo-zwarciowy, cyfrowy miernik napięcia, przyciski sterownicze oraz lampki sygnalizacyjne. Możliwa jest wersja z izolowanymi zaciskami lub z jednym zaciskiem uziemionym. Aparat wyposażony jest w przewody WN o długości 2 mb. zakończonymi bezpiecznymi pistoletami

Zastosowanie

Aparat AP5/2 jest regulowanym źródłem wysokiego napięcia przemiennego przeznaczonym do przeprowadzania wysokonapię-  ciowych badań izolacji, do wartości maksymalnego napięcia probierczego 5 kV np. badań izolacji silników i prądnic.

 
Dane techniczne

Napięcie zasilania

230V
Napięcie wtórne regulowane

0-5000V
Prąd maksymalny strony

WN 0,4A
Pomiar wysokiego napięcia Pomiar napięcia po stronie niskiego
napięcia – miernik wyskalowany w kV dokładność pomiaru

±3%
Napięcie probiercze obwodów WN

6kV
Napięcie probiercze obwodów niskiego napięcia

2kV
Wymiary [mm]

360x490x880(h)
Masa
70kg