Zaznacz stronę

Pomosty

Stanowisko do badania pomostów izolacyjnych

Zastosowanie

Stanowisko SP-1 przeznaczone jest do badania wytrzymałości elektrycznej pomostów izolacyjnych PI-45 produkcji Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego „Aktywizacja” Spółdzielnia Pracy Kraków, zgodnie z WTO-3/02

Opis

Stanowisko wykonane jest według wymagań WTO-3/02. Składa się z dolnej płyty uziemionej poprzez miliamperonierz oraz górnej płyty, do której przyłożone jest napięcie probiercze.

Dane techniczne
  • Napięcie probiercze stanowiska – 90 kV; 50Hz (przy odległości elektrod 310 mm)
  • Masa – 23kg