Zaznacz stronę

Układy probiercze DC 

Układy probiercze WN przeznaczone są do badań wytrzymałości dielektryków i obiektów o dużej pojemności napięciem stałym, co umożliwia próby aparatami o stosunkowo małej mocy. Znajdują zastosowanie w laboratoriach wysokiego napięcia jednostek naukowo badawczych oraz komórek kontroli jakości.

Charakterystyka
 • Sterowanie układem odbywa się przy pomocy pulpitu sterowniczego lub walizki i szafy sterowniczej, które wyposażone są w szczotkowy autotransformator regulacyjny wraz z napędem pracującym pod kontrolą sterownika mikroprocesorowego oraz cyfrowe mierniki prądu i napięcia. Sterownik umożliwia również programowanie wartości napięcia, prędkości podnoszenia napięcia oraz czasu trwania próby.
 • Pomiar napięcia odbywa się za pomocą dzielnika typu DN lub z odczepu po stronie wysokiego napięcia ( miernik wyskalowany dla wartości szczytowej);
 • Opcjonalne wyposażenie układu w drążek rozładowczy zapewniający szybkie rozładowanie i uziemienie badanego obiektu.
Zalety
 • Możliwość wykonania układu stacjonarnego, wyposażonego w kółka lub umieszczonego na przyczepie;
 • Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu załączeniu napięcia;
 • Sterowanie ręczne lub automatyczne;
 • Szybkie zabezpieczenia zwarciowe;
 • Pomiar napięć i prądów;
 • Zintegrowany z transformatorem prostownik zapewnia optymalne gabaryty zespołu WN i niski poziom wyładowań ;
 • Możliwość wykonania pulpitu sterowniczego PS2-250 w obudowie Rack 19″;
 • Komplet przewodów łączeniowych i zasilających o długościach 10 m + 10 m;
 • Ergonomiczna budowa ułatwiająca poprawne przeprowadzenie prób;
 • Parametry procesu produkcji zgodne z Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.
Uwaga
 • Możliwość wykonania układu zgodnego z wymaganiami klienta
Przykładowe wykonania układów probierczych

Układ UP10-100 DC (10kVA, 100kV DC)

Układ UP10-120 DC (10kVA, 120kV DC)  z zewnętrznym prostownikiem i dzielnikiem napięcia

Układ UP2-75 DC (2kVA, 75kV DC)  z zewnętrznym prostownikiem i wózkiem transportowym