Przekładniki wzorcowe prądowe i napięciowe

Wzorcowy przekładnik napięciowy 132 kV w klasie dokładności 0,05