• Możliwość badania zarówno olejów mineralnych jak i syntetycznych;
  • Próby według własnego programu użytkowania – programowana wartość napięcia próby, prędkość podnoszenia napięcia, czas próby oraz czas mieszania;
  • Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca załączeniu napięcia przy otwartej pokrywie;
  • Próby zgodne z normami krajowymi i zagranicznymi;
  • Ergonomiczna budowa ułatwiająca poprawne przeprowadzanie prób;
  • Automatyczne wyliczanie wartości średniej wyników oraz odchylenia standardowego;
  • Możliwość wydruku wyników próby ( opcjonalnie );
  • Parametry procesu produkcji zgodne z Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.