Zaznacz stronę

Aparat do badania dielektryków typu SBP

Stanowisko do badania przenikalności typ SBP

SBP

Charakterystyka

Stanowisko przeznaczone jest do pomiarów przenikalności
i współczynnika strat (tgδ) próbek materiałów  dielektrycznych, zgodnie z wymaganiami normy IEC 62631. Określenie przenikalności i współczynnika strat dokonuje się za pośrednictwem pomiaru pojemności kondensatora o znanej geometrii elektrod z badaną próbką jako dielektrykiem kondensatora.

Dla prowadzenia badań stanowisko należy połączyć precyzyjnym mostkiem RLC z możliwością pomiarów w szerokim zakresie częstotliwości.

Dane techniczne:

Układ pomiarowy

dwuelektrodowy

Średnice elektrod pomiarowych

75 mm, 100 mm

Wyjścia elektrod

4 x BNC

Masa

8 kg