Zaznacz stronę

Aparat do badania dielektryków typu SBR

Stanowisko do badania rezystywności typ SBR

SBR

Charakterystyka

Stanowisko przeznaczone jest do pomiarów rezystywności skrośnej i powierzchniowej próbek materiałów  izolacyjnych zgodnie z wymaganiami normy IEC 62631.

Dla prowadzenia badań stanowisko należy połączyć z regulowanym  źródłem napięcia stałego oraz miernikami napięcia i prądu. Ze względu na pomiar bardzo małych prądów (pikoampery) zespół elektrod pomiarowych i przewody obwodów pomiarowych umieszczone są w ekranowanej obudowie eliminującej zakłócenia. Obudowa powinna być uziemiona podczas prowadzenia pomiarów.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania

0 – 500 V DC

Maksymalny prąd zasilania

12 mA

Układ pomiarowy

trójelektrodowy

Średnica elektrody pomiarowej

100 mm

Szerokość szczeliny między elektrodą pomiarową a pierścieniem

1 mm

Masa

12 kg