Zaznacz stronę

Przekładnik kombinowany PKZ 123

Charakterystyka
  • Przekładnik w izolacji papierowo-olejowej z częścią prądową umieszczoną w głowicy oraz częścią napięciową w dolnym zbiorniku.
  • Tor prądowy części prądowe umożliwia przełączanie zakresów w stosunku 1:2 lub 1:2:4 lub może być wykonany jako nieprzełączalny.
  • Zmiany objętościowe oleju kompensowane są za pomocą mieszka.
  • Zewnętrzne metalowe elementy przekładnika wykonane są ze stopów aluminium lub stali nierdzewnej
  • Izolator porcelanowy lub kompozytowy
  • W zależności od zamawianych parametrów części prądowej przekładnik może być wykonany w dwóch rozmiarach głowicy.
  • Przekładnik może być wykonany z jedną skrzynką dzieloną przystosowaną do plombowania części obwodów lub z dwoma niezależnymi skrzynkami.

Dane techniczne:

Parametr

Wartość

Typ

PKZ 123

Napięcie znamionowe sieci

110 kV

Najwyższe napięcie robocze

123:√3 kV

Napięcie probiercze 50 Hz

230 kV

Napięcie probiercze udarowe

550 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Minimalna droga upływu

31 mm/kV izolator porcelanowy/ kompozytowy

Masa przekładnika

zgodnie z  rysunkiem wymiarowym

Zgodność z normami

PN-EN 60044-3:2006

 

 

Część prądowa

 

Znamionowy prąd pierwotny

50 do 2000 A

Prąd zwarciowy termiczny Ith

≤63 kA

Prąd zwarciowy dynamiczny Idyn

≤157 kA

Przełączanie zakresów

nieprzełączalny; 1:2 ; 1:2:4

Znamionowy prąd wtórny

1A: 5 A

Rozszerzony zakres prądowy

120 lub 150% lub 200%

Maksymalna liczba rdzeni

6

Parametry rdzeni do pomiarów:

 

Moc rdzeni

do 90 VA

Klasa dokładności rdzeni

0,1;0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5

Współczynnik bezpieczeństwa FS

5; 10

Parametry rdzeni do zabezpieczeń

 

Moc rdzeni

do 90 VA

Klasa dokładności rdzeni

5P; 10P; 5PR; 10PR,PX; PXR; TPX;TPY; TPZ

Współczynnik dokładności transformacji ALF

5; 10; 15; 20; 30

 

 

Część napięciowa

 

Napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego

110/√3 kV

Najwyższe robocze napięcie uzwojenia pierwotnego

123/√3 kV

Współczynnik napięciowy i czas

1,2/ciągły; 1,5/30s; 1,9/30s; 1,9/8h

Moc graniczna

3500 VA

Liczba uzwojeń wtórnych

1 do 5

Napięcie znamionowe uzwojeń wtórnych

100/√3 V; 110/√3 V

Sumaryczna moc uzwojeń pomiarowych i zabezpieczeniowych

do 500 VA

Klasy dokładności uzwojeń do pomiarów

0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Klasy dokładności uzwojeń do zabezpieczeń

3P; 6P

Napięcie uzwojenia dodatkowego

100 V; 110 V; 100/3 V; 110/3 V; 100/√3 V; 110/√3 V

Moc

do 400 VA

Klasa dokładności uzwojenia dodatkowego

0,5; 1; 3; 3P;6P

Wybór wielkości głowicy zależy od parametrów rdzeni oraz wielkości prądów znamionowych:

    
wymiar

wykonanie

A

B

C

D

E

masa przekładnika
masa oleju

izolator
porc.

izolator
kompozyt.

Mała głowica
Jedna skrzynka

2680

626

366

459

798

663/115

586/122

Mała głowica
Dwie skrzynki

924

672/115

595/122

Duża głowica
Jedna skrzynka

2865

726

441

498

798

682/130

605/138

Duża głowica
Dwie skrzynki

924

691/130

614/138