Zaznacz stronę

Przekładnik napięciowy PNZ 123

Charakterystyka
  • Przekładnik w izolacji papierowo-olejowej z częścią napięciową w dolnym zbiorniku.
  • Zmiany objętościowe oleju kompensowane są za pomocą mieszka.
  • Zewnętrzne metalowe elementy przekładnika wykonane są ze stopów aluminium lub stali nierdzewnej
  • Izolator porcelanowy lub kompozytowy
  • Przekładnik może być wykonany z jedną skrzynką dzieloną przystosowaną do plombowania części obwodów lub z dwoma niezależnymi skrzynkami.

Dane techniczne:

Parametr

Wartość

Typ

PNZ 123

Napięcie znamionowe sieci

110 kV

Najwyższe napięcie robocze

123:√3 kV

Napięcie probiercze 50 Hz

230 kV

Napięcie probiercze udarowe

550 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Minimalna droga upływu

31 mm/kV izolator porcelanowy/ kompozytowy

Masa przekładnika

zgodnie z  rysunkiem wymiarowym

Zgodność z normami

PN-EN 61869-3:2013

Napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego

110/√3 kV

Najwyższe robocze napięcie uzwojenia pierwotnego

123/√3 kV

Współczynnik napięciowy i czas

1,2/ciągły; 1,5/30s; 1,9/30s; 1,9/8h

Moc graniczna

3500 VA

Liczba uzwojeń wtórnych

1 do 5

Napięcie znamionowe uzwojeń wtórnych

100/√3 V; 110/√3 V

Sumaryczna moc uzwojeń pomiarowych i zabezpieczeniowych

do 500 VA

Klasy dokładności uzwojeń do pomiarów

0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Klasy dokładności uzwojeń do zabezpieczeń

3P; 6P

Napięcie uzwojenia dodatkowego

100 V; 110 V; 100/3 V; 110/3 V; 100/√3 V; 110/√3 V

Moc

do 400 VA

Klasa dokładności uzwojenia dodatkowego

0,5; 1; 3; 3P;6P

wymiar

wykonanie

A

masa przekładnika
masa oleju

izolator
porc.

izolator
kompozyt.

Jedna skrzynka

762

430/65

360/70

Dwie skrzynki

925

439/65

369/70