Zaznacz stronę

Przekładnik wielkoprądowy HCTTP

Przekładnik wielkoprądowy HCTTP ( High Current Transformer for Transient  Performance ) do transformatora zwarciowego prądu probierczego w stanach przejściowych.

Parametry przekładnika

 
Znamionowy prąd pierwotny Ipr (1-2-5-10-20-50) kA
Znamionowy prąd wtórny Isr 2 A, 5A
Moc znamionowa Sr 20 VA
Klasa dokładności przekładnika pomiarowego

0,2 ( w zakresie Ip=(5-120 )% Ipr)

Praca ciągła dla Ipr do 20 kA
Stała czasowa obwodu pierwotnego Tp max 250 ms